Elektromontáže, opravy a údržba elektrických zariadení

Odborné skúšky a prehliadky

Poradenská služba v oblasti elektro

Výroba rozvádzačov

Projektová dokumentácia

ELEKTRA-NR s.r.o.

 

Poskytujeme komplexné služby v oblasti elektroinštalácií.

Cieľom našej spoločnosti je poskytovať služby na najvyššej profesionálnej úrovni.

 

Vysoká odbornosť našich zamestnancov , efektívny výber kvalitných dodávateľov, produktov a služieb nám umožňuje realizovať aj tie najnáročnejšie požiadavky našich obchodných partnerov. Počas realizácie diela pružne reagujeme na zmeny systému, rozsahu dodávok, zariadení a na ďalšie požiadavky investora.

V rámci činnosti zabezpečujeme záručný a pozáručný servis realizovaného diela pre zmluvných partnerov.

Do nášho portfólia patria stavby  z oblasti  priemyselnej výstavby – výrobné haly, logistické centrá, stavby  občianskej vybavenosti –  bytové domy, obchodné centrá, administratívne budovy, polyfunkčné objekty a ďalšie iné.

Disponujeme stabilným tímom  zamestnancov, ktorí majú bohaté skúsenosti s realizáciou stavieb, sú pravidelne školení a  majú všetky potrebné osvedčenia v zmysle platnej legislatívy.